„Изходът от Египет към Обетованата земя“ е темата на библейската беседа през ноември 28.11.2016 – Posted in: Книга на книгите, събития

„…ще ви изведа от египетската неволя… в земя, дето тече мед и мляко.“ (Изход 3:17)

От октомври в поредицата беседи „Книгата на книгите“ започнахме нов тематичен цикъл под надслов „Библейски образи и символи“. След като миналото издание бе посветено на библейския разказ за Вавилонската кула, този месец е ред на едни не по-малко емблематични история и образи – Изхода от Египет и Обетованата земя.

„Когато става дума за библейското разбиране относно Обетованата земя, трябва да се види вътрешната логика по отношение на нея, която е част от по-широката логика на т. нар. Божи “план” за човечеството и света… Така в религиозен смисъл е отречен древният езически свят с цялата му напредналост и култура. Обещана е определена земя, която е предоставена на създадения и избран от Бога народ“, отбелязва в свое изследване доц. д-р Димитър Попмаринов от Великотърновския университет.

Във вътрешната логика и смисъл на този библейски епизод ще ни въведе отново завладяващият със словото си доц. д-р Ивайло Найденов от Богословския факултет на СУ. Очакваме ви!

Лектор

Доц. д-р Ивайло Найденов е преподавател по старозаветна библеистика и библейски еврейски език в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Член е на Съюза на учените в България, на Обединението на библеистите „Библейски колегиум”, на Комисията за най-новия превод на Библията на български език и на Института „Библия – култура – диалог”. Научно-изследователската му дейност е в областта на Свещеното Писание на Стария Завет. Автор е на монографиите „Библейският Йона” от поредицата „Библейска библиотека”3 (ББ 3) и „Лозата и виното в Стария Завет (културно-историческо и екзегетическо изследване)”, както и на множество публикации. Съставител е на сборниците „Библията и морето” (ББ 5) и „Из историята на старозаветния библейски канон” (ББ 6).

 

Къде: ателие-книжарница „Къща за птици” (София, ул. Проф. Асен Златаров 22).
Кога: 29 ноември (вторник), 18:30 ч.

Дарение за издаване на християнска литература

« Личността на цар Соломон е във фокуса на библейската беседа през декември
Автентична и фанатична вяра »