Книга на месеца за декември: „Атеистичните делюзии“ на Дейвид Бентли Харт 07.12.2023 – Posted in: Книга на месеца

Човек би помислил, че за най-страстните противници на религията са настъпили шеметни дни: едва ли някога за тях е имало друг така опияняващо обещаващ момент… Никога досега условията в света на книгопечатането не са били дотолкова благоприятни за пламенни тиради срещу религията… Никога досега медиите или печатът не са били дотолкова гостоприемни за журналисти и биолози, за незначителни философи и моралисти-аматьори, гордо и заплашително размахващи своите бакалавърски дипломи, за романисти и за (най-нужните от всички)…

Continue reading