Книга на месеца за февруари: „Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца от предучилищна възраст“ от Илиана Димова 07.02.2024 – Posted in: Книга на месеца

В Библията са събрани древни текстове, отдалечени от нас както във времето, така и в културно отношение. Предизвикателство пред всеки преподавател е да предаде посланията на Свещеното Писание през призмата на съвременната култура, като същевременно запази истинността на Божието слово. Това изисква изключителна подготовка и компетентност на педагога. В този смисъл, като особено ценна помощ се явява Наръчникът за адаптиране на библейски текстове за деца от предучилищна възраст (Омофор, 2022) от Илиана Димова, издаден с…

Continue reading