Книга на месеца за февруари: „Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца от предучилищна възраст“ от Илиана Димова 07.02.2024 – Posted in: Книга на месеца – Tags: , , ,

В Библията са събрани древни текстове, отдалечени от нас както във времето, така и в културно отношение. Предизвикателство пред всеки преподавател е да предаде посланията на Свещеното Писание през призмата на съвременната култура, като същевременно запази истинността на Божието слово. Това изисква изключителна подготовка и компетентност на педагога. В този смисъл, като особено ценна помощ се явява Наръчникът за адаптиране на библейски текстове за деца от предучилищна възраст (Омофор, 2022) от Илиана Димова, издаден с благословението на Негово Високопреосвещенство Старозагорски митрополит Киприан и с редакторската намеса на проф. д-р Димитър Попмаринов.

Илиана Димова завършва Предучилищна педагогика, с втора специалност Психология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, а през 2002 г. и Богословие в Православния богословски факултет на същия университет. Има дългогодишен опит като преподавател по вероучение и като учител по религиозно възпитание. През март 2022 г. успешно защитава дисертация на тема „Адаптация на библейски текстове в процеса на възпитание на децата от предучилищна възраст“, която стои в основата на тази книга.

Използвайки библейския наратив, Илиана Димова вплита не само учението за Православието, но и историята и националните ни ценности, което превръща Наръчника не само в полезен педагогически инструмент, но и в незаменим източник на духовно знание и модел за изграждане на добра ценностна система.

Синтезът, който тя осъществява между педагогическата и библейско-богословската методология, е в помощ на учителя умело да съчетае библейските разкази с тяхната нравствена сила и с педагогическите изисквания на съвремието“, смята проф. Димитър Попмаринов.

Мисията на учителя е да предаде всяко знание и наука по достъпен и разбираем начин, да избере този език и подход, който е адаптиран към възрастта и интересите на децата. Каква изключителна отговорност е, когато учителят трябва да бъде и преподавател на Свещеното Писание, както и да намери онази наситена със смисъл и разбиране форма.

Това е и мотивът за появата на въпросното издание: „фактът, че въпреки дългогодишните задълбочени разработки и многото успешни опити на различни автори (в това число учители, автори на учебници, автори на детски книги и сборници) да приспособяват (адаптират) библейските текстове по начин, разбираем от децата и близък до тяхното светоусещане, няма описана технология, начин на изработване на модел за приспособяване, който да бъде в помощ на учителите по религия, вероучение и история, на родителите и на други заинтересовани страни, които искат да използват библейския наратив във възпитанието на децата“, споделя Илиана Димова.

За успешния модел, който авторката предлага, способстват именно задълбочените ѝ познания по педагогика, психология и богословие, благодарение на които тя успява да превърне библейския текст в библейски наратив и да предложи най-ефективния начин за преподаването му.

Наръчникът съдържа пет части, като особена ценност представлява педагогическият експеримент, описан в последната част, който предлага модел за приспособяване на библейски текст в предучилищна възраст и прилага готови, приспособени по този модел наративи в реална среда в ситуации по религиозно възпитание в детската градина. Педагогическият експеримент се провежда с група деца, навършили шестгодишна възраст, които посещават занимания по религиозно възпитание веднъж седмично в детската градина в продължение на една учебна година. Запознавайки ги със съдържанието на определен брой приспособени библейски наратива, се установява дали чрез тях могат да се усвоят от децата определени нравствени добродетели.

Най-важният извод, който може да се направи от резултатите на изследването, е много показателен и доказва още в началото на учебната година необходимостта от религиозно възпитание в предучилищна възраст. Децата се възпитават в разнообразна и в днешната реалност неподчиняваща се на никакви общонационални, идеологически и религиозни доктрини семейна среда, която би могла да има толкова вариации, колкото е броят на децата. Но резултатите доказват истинността на един от основните аспекти на християнската антропология. А това е вроденият стремеж на човека към духовен живот и богоуподобяване. В повечето случаи децата, още когато не са запознати с библейските наративи, правят интуитивно християнски или близък до него избор в постъпките си.“

Сами по себе си, тези изводи са достатъчно красноречиви за ценния принос на изследването, за неизменната му роля в изграждането на правилен подход за оформяне на християнската позиция и житейски принципи дори от най-ранна училищна възраст.

В секуларизираното общество, в което живеем, се приема, че религиозните знания са твърде специфични, различни и неизползваеми извън църковната общност, затова е важно да се приведат и аргументи за това, че библейският текст е изцяло приложим като допълнително и допълващо съдържание в общия възпитателно-образователен процес в предучилищна възраст, убедена е Илиана Димова.

За онлайн поръчки от ателие – книжарница „Къща за птици“ до края на февруари с 40% отстъпка: ТУК>>>

Текст: Зарина Василева

Дарение за издаване на християнска литература

« Книга на месеца за март: „Духовните дъщери на стареца Нектарий“ – от послушанието към светостта
Книга на месеца за януари: „Историческият път на Православието“ от о. Александър Шмеман – безстрашно следване на историческата истина »