„Жената в Стария и Новия Завет“ е темата на библейската беседа през март 20.03.2018 – Posted in: Дискусии, Книга на книгите, събития – Tags: , , , , , ,

Непосредствено след Благовещение мартенското издание на поредицата срещи „Книгата на книгите“ ще бъде посветено на темата „Жената в Стария и Новия Завет“.

Свещеното Писание ни среща с множество жени, образите на някои от които са доста противоречиви. Разбира се, най-противоречивият сред тях е образът на Ева, първата жена. В Писанието можем да открием и стихове, посветени на жената, в духа на: „…по-горчиво от смъртта е жената, защото тя е мрежа, сърцето й – примка, ръцете й – окови; добрият пред Бога ще се спаси от нея, а грешникът ще бъде уловен от нея“ (Екл. 7:26).

Книгата на книгите обаче ни разкрива и личността на Новата Ева – Пресветата Богородица. За нея отец Александър Шмеман пише: „Образът на Божията Майка е преди всичко образ на жена. Първият Христов дар за нас, първото и най-силно откровение за Неговото учение и послание към нас получаваме в образа на една жена. Защо това е така важно, утешително и спасително? Именно защото нашият свят е станал така безкомпромисно и безнадеждно мъжки, направляван от гордост и агресия, свят, в който всичко се свежда до производство, власт и механизми на властта, до жестокост и нежелание да се оттеглим от него… Образът на Мария противостои на всичко това и само с присъствието си го обезсилва: образ на безкрайното смирение и чистота и същевременно изпълнен с красота и сила, образ на любовта и на победата на любовта. “ В новозаветните разкази можем да открием още образи на невъобразимо смели жени, каквито например са светите мироносици, отстояли вярата си в Христа със съзнанието, че в онези дни това е било дело на безумци и отстъпници.

Какво е било мястото на жената в старозаветното юдейско общество? Променя ли се отношението към нея в новозаветната епоха? Това са част от въпросите, на които ще потърсим отговор заедно с лектора доц. д-р Екатерина Дамянова от Богословския факултет на Софийския университет. Очакваме ви!

 

Лектор

Доц. д-р Екатерина Дамянова преподавател по библейска история и археология в Богословския факултет на СУ

 

 

 

Къде: ателие-книжарница „Къща за птици” (София, ул. Проф. Асен Златаров 22). Кога: 27 март (вторник), 18:30 ч.

Дарение за издаване на християнска литература

« Дискусия „Национализмът и единството на Църквата“ предстои през май
Книга на месеца – „Майка Гавриила. Аскетика на любовта“ »