Лекции, посветени на Библията, започват в ателие-книжарница „Къща за птици“ 18.04.2013 – Posted in: Дискусии, Книга на книгите – Tags: , , , , ,

Всеки вярващ познава преобразяващата сила на Книгата на книгитe. Именно този духовен опит има предвид св. Йоан Дамаскин, когато казва: „Нека хлопаме на прекрасния рай на Писанието, благоухаен, пресладък и разкошно цъфтящ рай… трогващ сърцето ни – утешаващ скръбното, укротяващ гневното и преизпълващ с вечна радост…

Но да хлопаме не мимоходом, а упорито и ревностно; и да не се уморяваме, хлопайки! Защото само при тези условия раят на Писанието ще ни се отвори. Ако, след като прочетем веднъж и два пъти, не разберем прочетеното, да не униваме, а да останем твърди, да търсим, да питаме…“. Ето че пристъпването към Свещеното Писание се нуждае да бъде подкрепяно и подпомагано, а в много голяма степен от това има нужда онзи, който прави първите си стъпки във вярата.

Фондация „Покров Богородичен“ поставя началото на цикъл от лекции „Книгата на книгите“, посветен на библейските послания. Срещите са отворени за широка аудитория, за всеки, който има интерес и изпитва жажда за общение с Божието Слово. Лектори ще бъдат утвърдени български преподаватели и специалисти по библеистика.

Първата лекция е на тема „Преди да пристъпим към Библията“ и емблематично ще се проведе в навечерието на 24 май, Деня на българската просвета и култура в чест на светите братя Кирил и Методий, които преведоха свещените книги на разбираем за българите език.

Лектор ще бъде доц. Димитър Попмаринов – декан на Православния богословски факултет към ВТУ и преподавател по Стар Завет и еврейски език. Научните му интереси са в областта на библеистиката, исагогиката и библейското богословие. Автор е на книги и публикации в специализирания печат, както и на публицистични текстове по актуални проблеми на църковния живот.

„Свещеното Писание е основен извор и авторитет на християнската вяра. То винаги е било предмет на интерес както за тези, които изповядват християнското учение, така и за неговите критици. Отношението към Свещеното Писание е „камък за препъване“ на много хора, които се лутат в своята вяра или излизат извън рамките на Църквата. За Църквата то е единно по смисъл и съдържание цяло, върху което се гради църковната икономия („домостроителство“) и чрез което се засвидетелства Божията спасителна дейност през историята. Като основен авторитет на вярата Свещното Писание дава съдържанието и смисъла на църковното богослужение. То е извор на догматическото учение и на нравствеността на християните…„, пише доц. Попамиров в своята книга „Съвременни богословски проблеми“.

Като тенденция с отрицателни последици, свързана с възприемането на Библията от съвременния човек,  доц. Попмаринов посочва откъсването на Свещеното Писание от тайнствения живот на Църквата, от Евхаристията. Той акцентира и върху православното разбиране за тълкуванието на Писанието, което не застъпва индивидуалния подход и субективните интерпретации. „За православното учение основен авторитет и извор на вярата е Църквата. Тя е, която определя състава на Свещеното Писание, т.е. канона, тя е, която чрез благодатното действие на Светия Дух, засвидетелствано именно в Свещеното Писание, има правото и авторитета да каже последната дума относно тълкуването на Свещеното Писание“, отбелязва преподавателят.
Къде: ателие-книжарница „Къща за птици“ (София, ул. Проф. Асен Златаров 22)
Кога: 23 май (четвъртък), 18:30 ч.
Вход: свободен

Дарение за издаване на християнска литература

« Човешкото тяло и злоупотребата с него
Асистираната репродукция »