Беседа на тема „Бракът в Стария и Новия Завет“ предстои през февруари 01.03.2018 – Posted in: Православие и съвремие, събития – Tags: , , , , ,

Първата за тази година среща от цикъла беседи „Книгата на книгите“ ще бъде посветена на темата за брака от перспективата на библейските послания. Тематично февруарската библейска беседа се вписва и в поредицата събития на ежегодната инициатива Седмица на брака, която ще се проведе от 7 до 14 февруари.

Припомняйки си Божиите думи: „…не е добро за човека да бъде сам“ (Бит. 2:18), християните знаем, че въпросът за брака от библейска перспектива засяга не само сферата на човешките взаимоотношения, но в дълбочина – и отношенията между Бога и човека.

В този дух звучат и думите на обичания митрополит Антоний Сурожки: „Ако прочетете внимателно Стария и Новия Завет, а особено книга Откровение, ще видите, че образът на брака е образ на пълнотата на живота, на неговата завършеност и съвършенство. В това отношение бракът представлява безусловна победа на любовта, тоест абсолютно тържество на Бога, но не над човека – Бог не тържествува над човека, – а тържество на Бога в самия човек; осъществяване на цялата пълнота както на Божествения, така и на човешкия живот.“

Но има ли различия между старозаветното разбиране за съпружеските отношения и брака, видян в светлината на Новия Завет? Създаването на потомство ли е основната и единствена цел на брака според старозаветната традиция? Отговори на тези и още въпроси по темата „Бракът в Стария и Новия завет“ ще предложи прот. д-р Добромир Димитров. Очакваме ви!

Прот. д-р Добромир Димитров е свещеник на българската църковна община в Кент, Великобритания, и преподавател по църковно право в Православния богословски факултет на Великотърновския университет.

Къде: ателие-книжарница „Къща за птици” (София, ул. Проф. Асен Златаров 22) Кога: 13 февруари (вторник), 18:30 ч.

Дарение за издаване на християнска литература

« Книга на месеца – „Майка Гавриила. Аскетика на любовта“
Книгата „Църквата и духът на времето“ ще бъде представена в Къща за птици »