Богослужебният език

Предлагаме Ви видеозапис от беседата на тема “Въпросът за богослужебния език”, която се състоя в “Къща за птици”.

 

Дарение за издаване на християнска литература