Православни книги с помощ от вас

Ние работим повече от двадесет години, за да предлагаме на български език най-доброто от съвременната православна литература и богословското наследство. Издали сме близо двеста заглавия. Бихме искали да са много повече. С вашата подкрепа вярваме, че това е възможно. Помощта ви е решаваща. Благодарим!

Всяка помощ е от полза. Можете да дарите определена от Вас сума. За Ваша ориентация, ето няколко типични разхода, за които като издатели търсим подкрепа: превод на 1 стр. текст от чужд език: 7-12 лв; предпечатна подготовка на 1 книга от 150-200 страници: 200 лв; авторски права за издаване на книга: 800-1000 лв; печатни разходи за 1 книга за тираж от 1000 бр: 3 500 лв.

Кой дарява?
Никога няма да споделим лична информация за Вас с трети лица.
Personal Info

Select Payment Method
Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms
Here's what you're about to donate:
Donation Summary
Payment Amount
Giving Frequency
One time
Donation Total

Donation Total: €100