Cart 0

Общи условия

Общи условия за ползване на електронната книжарница birdhousesofia.com

Тези правила и условия регламентират отношенията между собственика на сайта birdhousesofia.com – Посоки България ЕООД – и лицата, ползващи онлайн магазина на уебсайт birdhousesofia.com.

Моля, прочетете внимателно настоящите общи условия, преди да извършите покупка на стока. Чрез отбелязване на отметка „съгласен съм с общите условия“ при завършване на поръчката, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте съгласни да бъдете обвързани с тези условия за ползване на сайта и магазина. Вашето съгласие с тези общи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн магазина или докато не са изплатени всички дължими суми.

В случай, че не сте съгласни с общите условия, не използвайте сайта за извършване на покупки.

Тези условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни, затова, молим преди всяка покупка да прочетете внимателно актуалната им редакция.

 1. Идентифицирането на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за съгласие с настоящите общи условия и за извършване на поръчка, се осъществява чрез съхранение в лог-файлове на сървъра ни и съхранение на IP-адреса на клиента, лични данни, предоставени при регистрация и завършване на поръчката, както и всяка друга информация.
 2. Посоки България ЕООД си запазва правото да променя информацията по този сайт, в това число общите условия, по всяко време, без предварително известяване. Измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за страните от момента на публикуването им. Действието на измененията е занапред, което значи, че сте обвързани с общите условия към момента на приемането им с извършване на поръчката.

Страни по тези общи условия:

Посоки България ЕООД: българско юридическо лице с ЕИК BG202650835, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Врабча №18, ет.5, наричанa по-нататък „Книжарницата“ и всяко физическо или юридическо лице, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“.

 1. Физически лица под 18 години нямат право да използват онлайн магазина за сключване на договори за покупка на стоки. С регистрирането си в сайта Потребителят (физическо лице) декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години).

 

Авторски права.

Наименованието birdhousesofia.com, лого, корпоративни символи, както и цялото съдържание на сайта, са собственост на Книжарницата или на нейните партньори и доставчици. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, без изричното писмено съгласие на Книжарницата. Материалите на този сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

 1. Книжарницата си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и връзки (линкове) от която и да е част от сайта, съобразно действащото българско законодателство.
 2. Потребителят има право да ползва свободно ресурсите на сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в тези Общи условия. Потребителят няма право да използва сайта по начин, който нарушава местен или международен закон и/или правата на други лица. Потребителят няма право да качва или разпространява материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер, или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права или интереси на трети лица. Ако Потребител сметне, че съобщение, изпратено до него, по какъвто и да е начин от Книжарницата, накърнява авторско или друго право, той/тя може да се свърже с нас чрез наличните на сайта данни за контакт, за да може Книжарницата да вземе информирано решение.

 

Ограничаване на отговорността.

 1. Посоки България ЕООД не носи отговорност, ако по някаква причина този сайт не е на разположение по всяко време. Достъпът на Потребителя до сайта може да бъде прекратен по всяко време и без задължения за Книжарницата.
 2. Посоки България ЕООД не носи отговорност за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез този сайт. Всички връзки на този сайт са представени само за удобство на Потребителя и Книжарницата не препоръчва или одобрява съдържанието на други сайтове.
 3. Посоки България ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси. Потребителят следва да предприеме всички необходими мерки, преди да ползва или сваля информация от този сайт.
 4. Посоки България ЕООД се опитва да представи и визуализира предлаганите стоки и цветове на сайта по възможно най-точен начин, но не може да гарантира, че мониторът на потребителя възпроизвежда цветовете по същия начин.
 5. Запазваме правото за промени в цената, промени в срок на промоционални активности, и забавяния на доставката и ограничена наличност на склад.

 

Условия за покупка.

Потребителят може да пазарува от сайта като гост или като регистриран потребител. Процедурата по регистрация е напълно доброволна и безплатна. Потребителят следва да попълни всички места, отбелязани като задължителни. След регистрацията Потребителят може по всяко време да променя въведените данни. В случай, че Потребителят предостави неактуални, неверни, непълни или неточни данни, Посоки България ЕООД  не носи отговорност за неточно изпълнение на договора, като наред с това има право незабавно и без предизвестие да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.

Сключване на договор.

 1. Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма, съдържаща данни за получателя, място на доставка, параметри на поръчаната стока, брой, цена и начин на плащане.
 2. Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Поръчка със задължение за плащане”. Това действие има правнообвързваща сила. С подаване на заявката се счита, че Потребителят заявява изричното си съгласие, че приема имейл-потвърждението на поръчката, отправено му от Книжарницата, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.
 3. Незабавно след поръчката Книжарницата изпраща на Потребителя имейл-съобщение, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на заявената стока.
 4. Договорът за онлайн покупка на стока се счита за сключен само след потвърждение на конкретната поръчка от Книжарницата. С изпращане на потвърждението страните се считат за обвързани от условията, описани в тези Общи правила, както и от Закона за защита на потребителите.

 

Цена и плащане.

 1. Всички цени на стоки в сайта са в български лева и не включват разходи за доставка. Книжарницата не носи отговорност за различия между тези цени и цените, обявени в други места за продажби на същите стоки.
 2. Начин на плащане: В заявката за поръчка на стока Потребителят указва избрания от него начин на плащане. Плащането става чрез 1) наложен платеж – заплащане на поръчката при доставка на стоката; или авансово, преди доставката, 2) плащане с дебитна/кредитна карта, 3) плащане посредством ePay, или 4) плащане през PayPal.

 

Наложен платеж

Обявената стойност на наложения платеж (цената, която следва да заплатите за закупената стока) се заплаща от получателя при доставката на пратката, заедно със стойността на самата доставка. Всички цени на стоки в сайта включват опаковане. Транспортните разходи се начисляват и плащат отделно.

Плащане с карта

Можете да платите със следните карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, VPAY. Използвайки кредитната си карта, данните, които предоставяте, остават защитени, тъй като информацията е SSL-криптирана. Данни и информация, получена при плащане с кредитни и дебитни карти, не се съхранява от нас. Има възможност да се използва функционалността за запазване на карта, като данните на картата, която се запазва, се съхраняват в банковата система и Книжарницата няма достъп до тях в нито един момент от платежния процес. Плащанията с кредитна или дебитна карта се извършват съгласно изискванията за плащане с такъв вид средства. С извършване на поръчката Потребителят потвърждава, че кредитната/дебитната карта, която се използва, е лично негова, или че е бил изрично упълномощен от собственика на кредитната/дебитната карта, за да я използва. Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждение и разрешение от издателя на картата. При отказ на издателя на съответната карта да одобри плащането, Книжарницата няма да носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката.

ePay.bg е система за плащане с банкови карти и микросметки чрез Интернет. Системата предоставя възможност на всеки регистриран клиент да пазарува стоки и услуги през Интернет, като плаща с банкова карта и/или със своята микросметка в ePay.bg. При избор на този вид плащане ще бъдете препратени към страницата на ePay, и следвайки стъпките, да направите своето разплащане.

PayPal е нтернационална система, даваща възможност за трансфер на пари чрез уебсайт (електронна алтернатива на традиционните разплащания с чекове и банкови преводи). PayPal представлява посредник, който улеснява електронната търговия по света, без да разкрива финансова информация при сделките. При избор на този вид плащане, ще бъдете препратени към страницата на PayPal, и следвайки стъпките, да направите своето разплащане.

Доставка.

 1. Заявените и потвърдени поръчки се обработват и предават на куриер, който ги доставя до Потребителя.
 2. В случай, че Потребителят не получи доставката, без да посочи основателна причина и тя се върне обратно за сметка на Книжарницата, последната има право да получи направените разноски. Книжарницата има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
 3. Рискът от загуба или повреда на стоката преминават върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от куриера, приеме доставката.
 4. Потребителят има право да предяви рекламация.

 

Връщане.

Потребителят има право да се откаже от договора, като върне закупената чрез онлайн продажбата стока. Потребителят трябва да посочи причините за отказа си в електронно съобщение, изпратено на адреса на книжарницата: bird.house@abv.bg.

„Бисквитки”.

Онлайн магазин birdhousesofia.com използва т.нар. “бисквитки” (cookies). Бисквитките се използват, за да сме сигурни, че ще получавате най-подходящата информация и най-доброто преживяване. Те помагат да получите персонализирано преживяване при използване на нашите услуги и да ви предоставим по-релевантно съдържание. Бисквитките са текстови файлове, които могат да запишат на вашето устройство/браузър, когато посещавате сайта. При ваше следващо посещение на сайта, браузърът ще изпрати обратно към уеб сървъра информацията във вече създадените бисквитки. Чрез използването на нашия уебсайт, вие се съгласявате, че birdhousesofia.com може да запази бисквитки във вашия компютър или мобилно устройство.

Какви бисквитки използваме на нашия уебсайт:

Задължителни бисквитки

Основните функционалности на сайта ни в по-голямата си част зависят от бисквитките, поставени от нас. Ако забраните тези бисквитки, няма да можете да влезете в профила си в сайта ни, както и да извършвате покупки и други основни функционалности на birdhousesofia.com.

Функционални бисквитки

Използването на тези бисквитки ще ни помогне:
– да ви препоръчваме продукти, които отговарят на вашите предпочитания;
– да събираме и анализираме информация за начина на използването на сайта, за да оптимизираме съдържанието и работата му.

Бисквитки с аналитична цел

Тези бисквитки помагат за следенето на посещаемостта на нашия сайт, което ни помага да анализираме колко удобно е използването му. За целта използваме Google Analytics. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Информацията в тях е анонимизирана. Целта на тези бисквитки е да можем да следим ефективността на услугата ни и да я подобряваме. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics, е 38 месеца.

Бисквитки от трети страни за прецизно таргетиране и рекламни цели
Тези бисквитки съдържат информация за това, как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат използвани за персонализиране на рекламни кампании през платформите на външни сайтове и услуги. По този начин виждате релевантна за вас информация. Те не съхраняват лични данни и информацията е анонимизирана. Външните рекламни платформи, които използваме са: Facebook ads и Google AdWords.

 1. Изтриване на „бисквитките”.
  Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да контролирате в браузъра, който използвате. Моля да имате предвид, че ако ограничите бисквитките, е възможно да не можете да използвате пълните функционалности на birdhousesofia.com.
 2. „Бисквитките” и личните данни.

 

Личните данни, които са събрани от „бисквитките”, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица и не се използват по никакъв начин, освен за целите на предоставяне на пълната функционалност на уебсайта и при ползване на нашите услуги. Техническата информация, която събираме въз основа на бисквитките, не представлява лични данни по смисъла на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни), тъй като същата не е в достатъчна степен индивидуализираща. Нейното използване се налага с цел функционирането на уебсайта, събиране на необходима информация, включително изискуема по закон, гарантиране на сигурността на ползвателите на уебсайта, както и за подобряване на услугите, които Ви предоставяме.

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитки ще бъдат публикувани на тази страница

Общи разпоредби.

Книжарницата публикува на сайта своите пълни данни за идентификация и детайли за контакт с Потребителя. С приемането на тези Общи условия Потребителят дава своето съгласие Посоки България ЕООД да използва следните технически средства за контакт с него: posokibg@gmail.com и други адреси и/или …телефони, включително да получава известия от Книжарницата по телефон и/или електронен път, включително чрез кратки текстови съобщения (SMS), email комуникация или известие на сайта.

 1. За всички, неуредени с настоящите общи условия, въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство на Република България.
 2. Всички спорове по изпълнението или тълкуването на тези Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажба на стоки чрез онлайн магазина ще бъдат решавани чрез споразумение, а при невъзможност да се стигне до такова, ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния компетентен съд в гр. София.

 

Заключителни разпоредби.

 1. Посоки България ЕООД има право по всяко време да променя настоящите Общи условия.
 2. Промяната влиза в сила от деня на публикуването ѝ на сайта и има действие занапред, като не засяга поръчките, потвърдени от Книжарницата преди този момент.

Дарение за издаване на християнска литература